Samarbeidspartnere og sponsorer

Tjaktjen Tjåanghkoe er et samarbeid mellom Saemien Sijte og språksenteret Gïelem nastedh / enhet for samisk språk og kultur, Snåsa kommune.

Samarbeidspartnere

Mange er involverte for å få til en bra høstfestival:

  • Grong videregående skole
  • Åarjel saemiej skuvle jïh Internaate (sameskolen og internatet i Snåsa)
  • Duodjeinstituhtta, har ansvar for Duedtie maarhna/ samisk marked med utstillere.
  • Saemien Åålmege
  • Samisk idrettslag, som arrangerer lassokastkonkurranse

Finansiering

I tillegg til egeninnsats fra samarbeidspartnere ville ikke festivalen vært mulig uten støtten fra Sametinget og Trøndelag fylkeskommune.

I år har i tillegg UNESCO bidratt med støtte i anlending UNESCOS internasjonale år for urfolkspråk.