Daelie Tjaktjen Tjåanghkoen festivaaleprogramme riejries – Nå er Tjaktjen Tjåanghkoes festivalprogram ferdig