Kveldsaktiviteter

Duarstan 19. skïereden 2019

Finsås kurssenter

Finsås Kurssenter AS, Snåsa, Norge

Duarstan 19. skïereden 2019

Finsås kurssenter

Aktiviteter ut over kvelden med Noereh, Samiske veivisere og Gïeleviehkieh.

Noerekonferanse