Velkommen

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Åpning av Tjaktjen Tjåanghkoe

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Åpning av Birgitta Fossum, direktør v. Saemien Sijte og Inger Marit Eira-Åhrèn, Enhetsleder for samisk språk og kultur ved Snåsa kommune. Kulturelt innslag.

Seminar