Velkommen

torsdag 19. september 2019

12:00

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Åpning av Tjaktjen Tjåanghkoe

torsdag 19. september 2019

12:00

Snåsa Hotell

Åpning av Birgitta Fossum, direktør v. Saemien Sijte og Inger Marit Eira-Åhrèn, Enhetsleder for samisk språk og kultur ved Snåsa kommune. Kulturelt innslag.

Seminar