Kommisjonen på konferansen

Av Thomas Glahn/norden.org, CC BY 2.5 dk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25014545

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på Tjaktjen Tjåanghkoe.

I forbindelse med den sørsamiske kulturfestivalen Tjaktjen Tjåangkhoe besøker Sannhets- og forsoningskommisjonen Snåsa.  Leder Dagfinn Høybråten vil delta i tillegg til medlemmene Marit Myrvoll, Liv Inger Somby og Håkon Hermanstrand. Kommisjonen vil også delta med stand under arrangementet.