Tjaktjen Tjåanghkoe

 

- åarjelsaemien tjaktjefestivaale

- sørsamisk høstfestival

 

Snåasesne mïetsken 25.-28.b. 2022

Snåsa 25.-28. august 2022

Nettbanner_TJTJ22-01
Fellesbilde av deltakere på Saemien Sijtes høstfestival Tjaktjen Tjåanghkoe, september 2017. Foto: Erik Brenli

Sørsamisk høstfestival på Snåsa

Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annethvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Festivalen ble sist arrangert høsten 2019 med tema: «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Vi har passert 500 følgere og feirer dette med å gi bort et festivalpass til en av våre følgere.

Vinneren av festivalpasset er olinelofgren

🥳🥳🥳🥳🥳
Gratulerer så mye!

Velkommen på Tjaktjen Tjåanghkoe 25-28. august!!!

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #Noerebaelien #Mietsken2022
...

32 0

Agnete Saba kommer til Tjaktjen Tjåanghkoe! Sett av datoen - den 25. august blir det konsert med Agnete. Vi gleder oss stort!

Vi synes det er ekstra stas at hun også skal være med i en samtale om samisk kultur og identitet fredag 26. august.

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #agnetesaba aggibaggi
...

71 0

Tjaktjen Tjåanghkoe #snåasesne #tjaktjentjåanghkoe #be_a_båatsoefriend ...

24 1

Vi ses i Snåsa 25-28 august 2022!
På Nye saemiensijte på Horjemstangen 🥳 #tjtj22
...

26 0

Tilbakeblikk Tjaktjen tjåanghkoe på Snåsa den 21. september 2019.
Mottager av WINUs Æresdoktorat Inga L. Mortensson og fotograf Dan Jåma

#tjaktjentjåanghkoe
...

26 0

BOELVESTE BOELVESE
Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh.

Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

* * *

FRA SLEKTSLEDD TIL SLEKTSLEDD
Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling.

I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

Se mer om festivalen vår og hele programmet via link i vår bio!

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
gieleviehkie saemiensijte visitinnherred
...

45 0

Lørdag 27. august spiller selveste Sančuari opp til dans i Snåase!

Bandet har sagt at de gleder seg stort til å spille på en sørsamisk scene igjen, så det ventes høy alljoik- og feststemning.

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #sančuari
...

59 0

Verdt å dra til Snåsa når det ble seier i lassokastingen, og man fikk ta heim den her fine førstepremien! #tjaktjentjåanghkoe ...

113 8

Nå er det bare 3 måneder igjen! 🥰

Ruffie - Juni
Snjaltje - Juli
Mïetske - August

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

33 0

Mij leah saemien tjåanghkoesijjieh dutnjien?
Hva er samiske møteplasser for deg?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

67 3

Manne næmhtie geerjene sjædtam orre ålloeguapah åvteste!

Guktie datne dov aavoem vuesehth?

---
Så glad kan man bli av et par nye ullsokker!

Hvordan uttrykker/viser du din glede?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22 #gïelevåhkoe
...

32 1

Nå er det bare fire måneder igjen!
Kommer du og feirer med oss?

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
...

47 1

Enig med deg niilas__ !
Vi skal ta vare på og feire det som gjør oss unike <3

Vil du oppleve en superspesifikk samisk møteplass i sommer?
Kom til Snåase 25-28 august!

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

17 0

Vi gleder oss også til du kommer aggibaggi ! Man luste!
Billetter til konsertene er lagt ut på våre hjemmesider.
Link i bio.

Buerie båeteme!
#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #opplevmidtnorge
...

20 0

Gledes til Tjaktjen Tjåanghkoe 🕺🏽🤩
Snåasesne Mïetsken 25-28.b. 2022
#tjtj22 #TjaktjenTjåanghkoe #Mïetsken
tjaktjen_tjaanghkoe
...

42 0

Lanserer barnebøker i dag. #åarjelsaemien #tjaktjentjåanghkoe #snåsa #fylkeskommunalegleder #barneboktips ...

102 5

#tjaktjentjåanghkoe Arvid Jåma Kulturprisvinner ...

49 1

Høydepunkter fra 2019