Tjaktjen Tjåanghkoe

 

- åarjelsaemien tjaktjefestivaale

- sørsamisk høstfestival

 

Snåasesne mïetsken 25.-28.b. 2022

Snåsa 25.-28. august 2022

Nettbanner_TJTJ22-01
Fellesbilde av deltakere på Saemien Sijtes høstfestival Tjaktjen Tjåanghkoe, september 2017. Foto: Erik Brenli

Sørsamisk høstfestival på Snåsa

Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annethvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Festivalen ble sist arrangert høsten 2019 med tema: «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Svigersønn, issat_vilgesvarri , har ordna instaportal til tjaktjen_tjaanghkoe 2022. Kom på festival og ta tøffe selfies. 🤩📸
.
.
.
.
.
#tjtj22 #skeivtkulturår2022 #festival #frivillig #frivillighet #givende #lykke #lihkolaš #veahkki #sápmi #saepmie #kultur
...

55 0

#tjaktjentjåanghkoe Arvid Jåma Kulturprisvinner ...

48 1

#tjaktjentjåanghkoe sofiajannok ...

14 1

Mij leah saemien tjåanghkoesijjieh dutnjien?
Hva er samiske møteplasser for deg?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

70 3

#tjaktjentjåanghkoe sofiajannok ...

62 1

Da nærmer det seg Tjaktjen Tjåanghkoe, og vi gleder oss til å møte mange av dere i løpet av festivalhelga!

Vi anbefaler å ta med headset til seminarene som holdes i løpet av festivalene. Mange av innleggene er på samisk, og alle foredrag simultantolkes på sørsamisk og norsk. Du får tolking via app og trenger headset for å benytte tjenesten.

Har du forresten husket å kjøpe billett?

Det lønner seg nemlig å kjøpe festivalpass og billetter på forhånd.

Sjekk link i bio for mer info og påmelding.

Velkommen❣️
#tjtj22
...

45 1

#tjaktjentjåanghkoe sofiajannok ...

17 0

BOELVESTE BOELVESE
Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh.

Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

* * *

FRA SLEKTSLEDD TIL SLEKTSLEDD
Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling.

I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

Se mer om festivalen vår og hele programmet via link i vår bio!

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
gieleviehkie saemiensijte visitinnherred
...

45 0

Visste du at #Snåsa er tospråklig? Og hjemsted for #Saemien Sijte - et viktig sentrum for den sør-samiske kulturen? Festivalen #tjaktjentjåanghkoe fant sted her, som en del av traante2017 😊 Takk for ei fin uke - dere gjør det så lett å være #stoltpartner ❤ #hjertebank #lokalbanken #sparebank1smn ...

33 0

Vi ses i Snåsa 25-28 august 2022!
På Nye saemiensijte på Horjemstangen 🥳 #tjtj22
...

26 0

Agnete Saba kommer til Tjaktjen Tjåanghkoe! Sett av datoen - den 25. august blir det konsert med Agnete. Vi gleder oss stort!

Vi synes det er ekstra stas at hun også skal være med i en samtale om samisk kultur og identitet fredag 26. august.

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #agnetesaba aggibaggi
...

72 1

Ullmössor
#sarasvonnidesign #ullmössa #tjaktjentjåanghkoe #snåase
...

91 2

Lørdag 27. august spiller selveste Sančuari opp til dans i Snåase!

Bandet har sagt at de gleder seg stort til å spille på en sørsamisk scene igjen, så det ventes høy alljoik- og feststemning.

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #sančuari
...

59 0

🍂Tjaktjen Tjåanghkoe 2019🍂
Mijjieh edtjebe noerekonferansesne dåeriedidh // Vi skal være med på ungdomskonferansen!

Mijjieh edtjebe: 🕥 Hiphopkurse tsåahka bielie luhkie (21:30) utnedh
🧠Gïeleworkshop/ Brainstorming
🎬 Filme vuesiehtibie

Programme daesnie👉 https://tjaktjen-tjaanghkoe.no/program/

Edtjebe pryøvedh vielie instagrammesne daan våhkoen årrodh //Vi skal prøve å være mer aktiv på instagram denne uka!
Dåeriedidie! Bli med!👋🏻 amarjaj
#gïeleviehkie #tjaktjentjåanghkoe #gïeleleafaamoe #snåase #saemiengïele
...

88 4

Nå er det bare fire måneder igjen!
Kommer du og feirer med oss?

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
...

48 1

Høydepunkter fra 2019