Tjaktjen Tjåanghkoe

- åarjelsaemien tjaktjefestivaale
- sørsamisk høstfestival

 

Snåasesne mïetsken 25.-28.b. 2022

Snåsa 25.-28. august 2022

tjaktjen tjåanghkoe 22
Fellesbilde av deltakere på Saemien Sijtes høstfestival Tjaktjen Tjåanghkoe, september 2017. Foto: Erik Brenli

Sørsamisk høstfestival på Snåsa

Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annethvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Festivalen ble sist arrangert høsten 2019 med tema: «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Verdt å dra til Snåsa når det ble seier i lassokastingen, og man fikk ta heim den her fine førstepremien! #tjaktjentjåanghkoe ...

112 8

Svigersønn, issat_vilgesvarri , har ordna instaportal til tjaktjen_tjaanghkoe 2022. Kom på festival og ta tøffe selfies. 🤩📸
.
.
.
.
.
#tjtj22 #skeivtkulturår2022 #festival #frivillig #frivillighet #givende #lykke #lihkolaš #veahkki #sápmi #saepmie #kultur
...

56 0

Mij leah saemien tjåanghkoesijjieh dutnjien?
Hva er samiske møteplasser for deg?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

70 3

Fullt hus på dagens første foredrag med Håkon Hermanstrand. #tjaktjentjåanghkoe #hvemtrorduatduer #slektsforskning #SaemienSijte ...

7 1

Da nærmer det seg Tjaktjen Tjåanghkoe, og vi gleder oss til å møte mange av dere i løpet av festivalhelga!

Vi anbefaler å ta med headset til seminarene som holdes i løpet av festivalene. Mange av innleggene er på samisk, og alle foredrag simultantolkes på sørsamisk og norsk. Du får tolking via app og trenger headset for å benytte tjenesten.

Har du forresten husket å kjøpe billett?

Det lønner seg nemlig å kjøpe festivalpass og billetter på forhånd.

Sjekk link i bio for mer info og påmelding.

Velkommen❣️
#tjtj22
...

45 1

Visste du at #Snåsa er tospråklig? Og hjemsted for #Saemien Sijte - et viktig sentrum for den sør-samiske kulturen? Festivalen #tjaktjentjåanghkoe fant sted her, som en del av traante2017 😊 Takk for ei fin uke - dere gjør det så lett å være #stoltpartner ❤ #hjertebank #lokalbanken #sparebank1smn ...

33 0

Vi ses i Snåsa 25-28 august 2022!
På Nye saemiensijte på Horjemstangen 🥳 #tjtj22
...

26 0

Manne næmhtie geerjene sjædtam orre ålloeguapah åvteste!

Guktie datne dov aavoem vuesehth?

---
Så glad kan man bli av et par nye ullsokker!

Hvordan uttrykker/viser du din glede?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22 #gïelevåhkoe
...

32 1

Ikke alltid like lett å være Veiviser 😂😂 (husk lyd) #tjaktjentjåanghkoe #livetsomveiviser ...

105 0

Nå er det bare fire måneder igjen!
Kommer du og feirer med oss?

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
...

48 1

Lanserer barnebøker i dag. #åarjelsaemien #tjaktjentjåanghkoe #snåsa #fylkeskommunalegleder #barneboktips ...

102 5

Agnete Saba kommer til Tjaktjen Tjåanghkoe! Sett av datoen - den 25. august blir det konsert med Agnete. Vi gleder oss stort!

Vi synes det er ekstra stas at hun også skal være med i en samtale om samisk kultur og identitet fredag 26. august.

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #agnetesaba aggibaggi
...

72 1

🍂Tjaktjen Tjåanghkoe 2019🍂
Mijjieh edtjebe noerekonferansesne dåeriedidh // Vi skal være med på ungdomskonferansen!

Mijjieh edtjebe: 🕥 Hiphopkurse tsåahka bielie luhkie (21:30) utnedh
🧠Gïeleworkshop/ Brainstorming
🎬 Filme vuesiehtibie

Programme daesnie👉 https://tjaktjen-tjaanghkoe.no/program/

Edtjebe pryøvedh vielie instagrammesne daan våhkoen årrodh //Vi skal prøve å være mer aktiv på instagram denne uka!
Dåeriedidie! Bli med!👋🏻 amarjaj
#gïeleviehkie #tjaktjentjåanghkoe #gïeleleafaamoe #snåase #saemiengïele
...

87 4

Høydepunkter fra 2019