Tjaktjen Tjåanghkoe

– sørsamisk høstfestival

«Gïele lea faamoe - Power of language»

Snåsa hotell 19. - 22. September 2019

illustrasjonTJAKTJENTJ2
Fellesbilde av deltakere på Saemien Sijtes høstfestival Tjaktjen Tjåanghkoe, september 2017. Foto: Erik Brenli

Velkommen til sørsamisk høstfestival på Snåsa

Den 19-22. september 2019 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival på Snåsa for sjette gang.

Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annet hvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Årets fagseminar har tittelen «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Booking

Her kan du melde deg på høstfestivalen. Reiser flere i samme selskap oppfordrer vi til å dele rom slik at så mange som mulig får plass på hotellet.
Vi tar forbehold om å tilby alternativ overnatting.

gaetiesijje

Høydepunkter fra årets program