Tjaktjen Tjåanghkoe

 

- åarjelsaemien tjaktjefestivaale

- sørsamisk høstfestival

 

Snåasesne mïetsken 25.-28.b. 2022

Snåsa 25.-28. august 2022

Nettbanner_TJTJ22-01
Fellesbilde av deltakere på Saemien Sijtes høstfestival Tjaktjen Tjåanghkoe, september 2017. Foto: Erik Brenli

Sørsamisk høstfestival på Snåsa

Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annethvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Festivalen ble sist arrangert høsten 2019 med tema: «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Svigersønn, issat_vilgesvarri , har ordna instaportal til tjaktjen_tjaanghkoe 2022. Kom på festival og ta tøffe selfies. 🤩📸
.
.
.
.
.
#tjtj22 #skeivtkulturår2022 #festival #frivillig #frivillighet #givende #lykke #lihkolaš #veahkki #sápmi #saepmie #kultur
...

56 0

Lanserer barnebøker i dag. #åarjelsaemien #tjaktjentjåanghkoe #snåsa #fylkeskommunalegleder #barneboktips ...

102 5

Vi ses i Snåsa 25-28 august 2022!
På Nye saemiensijte på Horjemstangen 🥳 #tjtj22
...

26 0

Ikke alltid like lett å være Veiviser 😂😂 (husk lyd) #tjaktjentjåanghkoe #livetsomveiviser ...

105 0

Mij leah saemien tjåanghkoesijjieh dutnjien?
Hva er samiske møteplasser for deg?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

70 3

Verdt å dra til Snåsa når det ble seier i lassokastingen, og man fikk ta heim den her fine førstepremien! #tjaktjentjåanghkoe ...

112 8

BOELVESTE BOELVESE
Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh.

Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

* * *

FRA SLEKTSLEDD TIL SLEKTSLEDD
Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling.

I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

Se mer om festivalen vår og hele programmet via link i vår bio!

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
gieleviehkie saemiensijte visitinnherred
...

45 0

Manne næmhtie geerjene sjædtam orre ålloeguapah åvteste!

Guktie datne dov aavoem vuesehth?

---
Så glad kan man bli av et par nye ullsokker!

Hvordan uttrykker/viser du din glede?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22 #gïelevåhkoe
...

32 1

Visste du at #Snåsa er tospråklig? Og hjemsted for #Saemien Sijte - et viktig sentrum for den sør-samiske kulturen? Festivalen #tjaktjentjåanghkoe fant sted her, som en del av traante2017 😊 Takk for ei fin uke - dere gjør det så lett å være #stoltpartner ❤ #hjertebank #lokalbanken #sparebank1smn ...

33 0

Nå er det bare 3 måneder igjen! 🥰

Ruffie - Juni
Snjaltje - Juli
Mïetske - August

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

34 0

Masse fint å få kjøpt på Duedtie maarhna på Snåsa hotell! #tjaktjentjåanghkoe #duedtie ...

26 0

Nå er det bare fire måneder igjen!
Kommer du og feirer med oss?

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
...

48 1

Det er mye folk på seminaret. Roy Kappfjell forteller nå om samiske kulturminner i Nordland. ...

4 1

Agnete Saba kommer til Tjaktjen Tjåanghkoe! Sett av datoen - den 25. august blir det konsert med Agnete. Vi gleder oss stort!

Vi synes det er ekstra stas at hun også skal være med i en samtale om samisk kultur og identitet fredag 26. august.

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe #agnetesaba aggibaggi
...

72 1

Niko Valkeapää på Snåsa hotell i kveld kl 20.00 Kr 200,- Middag (reinskavbuffe) kl 19.00 kr 200,- Middag + konsert kr 300,- #SaemienSijte #tjaktjentjåanghkoe #nikovalkeapää ...

15 0

Høydepunkter fra 2019