Program

onsdag 18. september 2019

16:00

Åpning av utstillingen «Guvviehshoot»

Åarjel saemiej internaate
18:00

Forfattermøte - med Inga Ravna Eira

Snåsa bibliotek

torsdag 19. september 2019

08:30

Ekskursjon - Helleristningene på Bøla

Snåsa Hotell
10:00

Åpning av utstilling og marked

Snåsa Hotell
10:00

Registreringen åpner

Snåsa Hotell
11:00

Lunsj

Snåsa Hotell
12:00

Velkommen

Snåsa Hotell
12:30

Innledning - av Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem v. Sametinget

Snåsa Hotell
13:10

Ole Henrik Magga - Sørsamisk skriftspråk – fortid og fremtid

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:20

Te Kahautu Maxwell - The transformative power of the word that emancipates a tribe from mental slavery through the composition of song.

Snåsa Hotell
15:00

Henrik Barruk - Hur lyckades jag med det omöjliga!

Snåsa Hotell
15:40

Anita Dunfjeld Aagård, Tone Marie Larsen og elever fra Åarjel-saemiej skuvle - Atlantbib - Små nordiske fagbøker

Snåsa Hotell
16:20

Aajege og Gïelem nastedh - Hvordan arbeider vi med det sørsamiske språket?

Snåsa Hotell
17:00

Oppsummering av dagen

Snåsa Hotell
19:00

Festmiddag - med utdeling av kulturpris

Snåsa Hotell

fredag 20. september 2019

09:00

Te Kahautu Maxwell - Maori haka dans

Snåsa Hotell
09:20

Ánne Márjá Guttorm Graven - Snaepmie, podcast og sosiale medier

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie - Ungdomsprosjekt ved Gïelem nastedh

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka - Språkdokumentasjon

Snåsa Hotell
11:00

Inga Marja Steinfjell - På andres premisser: En analyse av sørsamisk offentlig samtale

Snåsa Hotell
11:30

Lunsj

Snåsa Hotell
12:30

Dagfinn Høybråten - Om Sannhets- og forsoningskommisjonen: Hvem? Hva? Hvorfor?

Snåsa Hotell
13:10

Liv Inger Somby - Samiske fortellinger – betydningen av tidsvitner

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:10

Arihia Tuoro - What does reconciliation look like?

Snåsa Hotell
14:55

Anne Severinsen - Lovendringer, konsekvenser og konklusjon

Snåsa Hotell
15:20

Sverre Fjellheim - Tanker om en sannhetskommisjon

Snåsa Hotell
15:35

Truls Eggen - Erfaringer fra arbeid med samiske spørsmål i Snåsa kommune. Hvordan komme videre

Snåsa Hotell
15:50

Nanni Mari Westerfjeld - Forsoningens innhold og konsekvenser

Snåsa Hotell
16:10

Panelsamtale og oppsummering

Snåsa Hotell
18:00

Middag - Reinskavbuffet

Snåsa Hotell
20:00

ISÁK - konsert med ISÁK

Snåsa samfunnshus
21:00

Pubkveld

Snåsa Hotell

lørdag 21. september 2019

09:30

Tangimoe Clay - Maori kunst

Snåsa Hotell
10:10

Birgitta Fossum - Collecting Sápmi

Snåsa Hotell
10:40

Kaffe

Snåsa Hotell
11:00

Erik Norberg - The meaning of words and the power of silence

Snåsa Hotell
11:00

For de minste – mijjien gærhkoegærja

Snåsa Hotell
11:30

Leiv Sem - Maktspråk i tekster: Forteljingar om oss

Snåsa Hotell
12:00

Diskusjon og oppsummering

Snåsa Hotell
12:30

Lunsj

Snåsa Hotell
13:00

Gærjah – sørsamisk bokbuss: Spill daabloe med oss! - Introduksjon av det historiske brettspillet daabloe

Snåsa Hotell
14:30

Lassokasting - arr. SVL Samenes idrettsforbund

Snåsa Hotell
19:00

Middag - bearkoekrovhte - reinkok

Snåsa Hotell
21:30

Dans med Knall Ivars

Snåsa Hotell