Program

torsdag 19. september 2019

08:30

Ekskursjon

Snåsa Hotell
10:00

Åpning av utstilling og marked

Snåsa Hotell
11:00

Registrering og lunsj

Snåsa Hotell
12:00

Velkommen

Snåsa Hotell
12:30

Innledning - av Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

Snåsa Hotell
13:10

Ole Henrik Magga - Sørsamisk skriftspråk – fortid og fremtid

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:20

Te Kahautu Maxwell - Maori HAKA dans

Snåsa Hotell
15:00

Henrik Barruk - Hur lyckades jag med det omöjliga

Snåsa Hotell
15:40

Anita Dunfjeld Aagård , Tone Marie Larsen og elever - Atlantbib

Snåsa Hotell
16:20

Forvaltningskommunene - Språksenterarbeid i det sørsamiske området

Snåsa Hotell
17:00

Diskusjon

Snåsa Hotell

fredag 20. september 2019

09:00

Te Kahautu Maxwell - Maori HAKA dans

Snåsa Hotell
09:20

Anna Marja Graven - Snæpmie, podcast og sosiale medier

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie - Ungdomsprosjekt ved Gïelem nastedh

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka - Språkdokumentasjon

Snåsa Hotell
11:00

Inga Marja Steinfjell - På andres premisser: En analyse av Sørsamisk offentlig samtale

Snåsa Hotell
11:30

Lunsj

Snåsa Hotell
12:30

Liv Inger Somby

Snåsa Hotell
13:10

Dagfinn Høybråten

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:20

Arihia Tuoro - What does reconciliation look like?

Snåsa Hotell
15:05

Anne Severinsen - Lovendringer, konsekvenser og konklusjon

Snåsa Hotell
15:30

Truls Eggen

Snåsa Hotell
15:50

Nanni Marie Westerfjeld

Snåsa Hotell
16:00

Panelsamtale og oppsummering - Ledes av Anne Severinsen

Snåsa Hotell
18:00

Middag

Snåsa Hotell
20:00

ISÁK - konsert med ISÁK

Snåsa samfunnshus

lørdag 21. september 2019

09:00

Tangimoe Clay - Maori kunst

Snåsa Hotell
09:40

Birgitta Fossum - Collecting Sápmi

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:30

Erik Norberg - The meaning of words and the power of silence

Snåsa Hotell
11:00

Leiv Sem - Maktspråk i tekster: Forteljingar om oss

Snåsa Hotell
11:30

Diskusjon og oppsummering

Snåsa Hotell
11:30

Lunsj

Snåsa Hotell
19:00

Middag

Snåsa Hotell
21:30

Dans

Snåsa Hotell