Anita Dunfjeld Aagård, Tone Marie Larsen og elever fra Åarjel-saemiej skuvle

Atlantbib - Små nordiske fagbøker

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Språkvitalisering

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Anita Dunfjeld Aagård og Tone Marie Larsen, lærere ved Åarjel-saemiej Skuvle, skal sammen med deres elever fortelle om Atlantbib – Smaave noerhterïjhki faagegærjah/Små nordiske fagbøker.

Seminar