Om oss

Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annet hvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Saemien Sijte, språksenteret Gïelem nastedh / Enhet for samisk språk v. Snåsa kommune, og Åarjel-saemiej skuvle.

Årets fagseminar har tittelen «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Forente Nasjoner (FN) har vedtatt at det i 2019 skal settes spesielt fokus på urfolksspråk, fordi disse er sterkt truede språk. Målet med synliggjøringen er å få flere i verden til å bevare og utvikle urfolksspråk.

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal granske fornorskingspolitikk og urett gjort mot bla. samer. Kommisjonen skal levere en historisk kartlegging, undersøke virkningene av fornorskingspolitikken i dag og foreslå tiltak for videre forsoning.

Tjaktjen tjåanghkoe vill rette fokus mot urfolkspråk og arbeidet som gjøres for å ta tilbake språket. Erfaringer med arbeider for det sørsamiske språket skal belyses samtidig vill vi dele erfaringer med andre urfolk. I den anledning har vi invitert representanter for Maorifolket på New Zeeland for ta del av andre deres erfaringer med lignende prosesser. Vi ønsker et fokus på fortellinger som styrker urfolk i arbeidet med revitalisering av språk og kultur. Vi vet at et mangfold av språk og kulturer er en berikelse for alle folk. Vi legger opp til at gjestene skal delta under hele seminaret både som aktører, debattanter og deltakere.

Tjaktjen tjåanghkoe lager eget program med workshops for ungdommer i vgs. som en del av festivalen. Møte med representanter for andre urfolk vil være en del av dette med blant annet Haka dans og Maor håndverk. Barn og unge fra Åarjel saemiej skuvle og internat deltar i festivalen med utstilling og deltakelse i workshop.

Følg med på Tjaktjen-tjåanghkoes egen hjemmeside: www.tjaktjen-tjaanghkoe.no eller på Facebook