Om oss

Tjaktjen Tjåanghkoe - sørsamisk høstfestival arrangeres annet hvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Saemien Sijte, språksenteret Gïelem nastedh / Enhet for samisk språk v. Snåsa kommune, og Åarjel-saemiej skuvle.

Årets fagseminar har tittelen «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

FN har vedtatt at 2019 er internasjonalt år for urfolkspråk. Målet med markeringen er å få flere i verden til å bevare og utvikle urfolksspråkene. Dette vil bli markert på ulike måter rundt om i Sápmi og resten av verden.

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal granske fornorskingspolitikk og urett gjort mot blant annet samer. Kommisjonen skal levere en historisk kartlegging, undersøke virkningene av fornorskingspolitikken i dag og foreslå tiltak for videre forsoning.

Tjaktjen Tjåanghkoe vill rette fokus mot urfolkspråk og arbeidet som gjøres for å ta tilbake språket. Erfaringer med arbeider for det sørsamiske språket skal belyses samtidig vill vi dele erfaringer med andre urfolk. I den anledning har vi invitert representanter fra maorifolket på New Zealand for å ta del av deres erfaringer med lignende prosesser. Vi ønsker et fokus på fortellinger som styrker urfolk i arbeidet med revitalisering av språk og kultur. Vi vet at et mangfold av språk og kulturer er en berikelse for alle folk. Vi legger opp til at gjestene skal delta under hele seminaret både som aktører, debattanter og deltakere.

Tjaktjen Tjåanghkoes ungdomskonferanse har et eget program for skoleungdommer. Det blir workshops for barn og ungdom. Møte med maorifolket vil være en del av dette, med blant annet Haka dans og håndverk. Elever fra Åarjel-saemiej internaate viser en utstilling på internatet.

Følg med på Tjaktjen Tjåanghkoes egen hjemmeside: www.tjaktjen-tjaanghkoe.no eller på Facebook