Praktisk informasjon

gaetiesijje

Hvordan reiser du til Tjaktjen Tjåanghkoe?

Festivalen arrangeres på Saemien Sijte i Snåase /Snåsa.

Hvis du kommer med bil følger du bare E6 til avkjøring mot Snåsa, Saemien Sijte ligger mellom E6 og Snåsa sentrum.

Om du kommer med buss heter stoppet hvor du skal gå av Vegset.
Dette ligger ved E6, ring 07417 for å bestille tilbringertransport inn til Snåsa.

Det er også mulig (og miljøvennlig) å ta toget, med to daglige avganger fra Trondheim og Bodø.

Hvis du kommer med fly er Trondheim lufthavn Værnes og Namsos lufthavn de nærmeste.

 

Tilgjengelighet og inkludering

Tjaktjen Tjåanghkoe skal være trygt, inkluderende og tilgjengelig for alle. Gode kulturopplevelser bidrar til økt livskvalitet og alle har rett til å kunne delta på like vilkår. Respekt for hverandre og for naturen er en grunnleggende forutsetning.

Det meste av festivalens aktiviteter foregår inne eller i tilknytning til vårt uteområde. Dette er universalt utformet og tilpasset rullestol. Utenfor stien er festivalområdet kupert, og der kan det være utfordrende å ta seg fram for rullestolbrukere.

Vi godtar ledsagerbevis og har egne HC-toaletter på området.

Dersom du har behov for assistanse eller ønsker hjelp kan du sende oss en henvendelse i forkant eller ta kontakt med noen av oss som jobber her.

 

Språk

Alle foredrag simultantolkes på sørsamisk og norsk.

 

Overnatting

Snåsa hotell (1,6 km fra Saemien Sijte)
https://www.snasahotell.no  / Tlf: 74 15 10 57
Her vil det være tilrettelagt for telt/lavvo-camp utenfor hotellet.

Heia Gjestegård (16,3 km fra Saemien Sijte)
https://heia-gjestegard.no/ / Tlf: 40 44 28 45

Grana Bryggeri (7,1 km fra Saemien Sijte)
Tlf: 90 77 43 70

Vegset Camping (4,1 km fra Saemien Sijte)
http://vegsetcamping.no/ Tlf: 93 20 67 54

Strindmoen Camping (22,3 km fra Saemien Sijte)
https://www.strindmoen.no/ Tlf: 98 66 31 33

For mer informasjon om hva Snåase har å by på, sjekk https://www.snasa.no

 

 

 

Parkering og transport

Det er gratis å parkere hos oss, men vi oppfordrer til samkjøring med tanke på miljøet.
Vi har også begrenset med parkeringsplasser, vi jobber derfor med å sette opp transport fra sentrum til gitte tidspunkter.

Snåsa taxi – Tlf: 74 15 17 00

 

Presse

Akkreditering gis til redaksjoner som skal produsere innhold om Tjaktjen Tjåanghkoe. Vi ber om forståelse for at oppriggs-fasen er hektisk og oppfordrer dere til å søke akkreditering i god tid før festivalen.

Grunnet et begrenset antall parkeringsplasser oppfordrer vi pressen til samkjøring til festivalen.