Liv Inger Somby

Samiske fortellinger – betydningen av tidsvitner

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Sannhet og forsoning

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Liv Inger Somby er høgskolelektor og underviser i journalistikk, urfolksjournalistikk og samisk på Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu.

Somby har jobbet i flere tiår som nyhetsjournalist, dokumentarjournalist, redaktør og prosjektleder. Hun har jobbet både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Somby har gjennomført et stort prosjekt, samlet inn viktige og tabubelagte livshistorier av eldre samiske kvinner.

 

Seminar