Dagfinn Høybråten

Om Sannhets- og forsoningskommisjonen: Hvem? Hva? Hvorfor?

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Sannhet og forsoning

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Foto: Thomas Glahn/norden.org

Dagfinn Høybråten er generalsekretær for Kirkens Nødhjelp. Høybråten har lang erfaring med oppgaver innen politikk og administrasjon, både som stortingsrepresentant, arbeids- og sosialminister, helseminister og som direktør i Rikstrygdeverket. Han er tidligere leder av Kristelig Folkeparti og har vært generalsekretær i Nordisk ministerråd.

Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Presidentskapet har innstilt Dagfinn Høybråten som leder. Kommisjonen skal avgi rapport høsten 2022.

Her kan du lese mer om Sannhets- og forsoningskommisjonen på Stortingets nettsider.

Seminar