Nanni Mari Westerfjeld

Forsoningens innhold og konsekvenser

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Sannhet og forsoning

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Nanni Mari Westerfjeld er født og oppvokst i en reindriftsfamilie på Helgeland i Nordland. Hun er seniorrådgiver i Sametingets seksjon for Kultur, men har tidligere arbeidet med reindriftssaker og samiske rettigheter, samt kulturminnevern i Sametinget.
Fra 2001-2007 var hun med i Samerettsutvalget (SRU II).

Seminar