Ole Henrik Magga

Sørsamisk skriftspråk – fortid og fremtid

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Urfolkspråkåret

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Foto: Norske Samers Riksforbund

Ole Henrik Magga er samisk språkforsker og politiker. Han er kjent som den første presidenten på Sametinget i 1989-1997.
Han var også den første lederen av FN Permanente Forum for urfolkssaker, og er tidligere leder i Norske Samers Riksforbund.

Seminar