Aajege og Gïelem nastedh

Hvordan arbeider vi med det sørsamiske språket?

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Språkvitalisering

torsdag 19. september 2019

Snåsa Hotell

Språkrevitalisering i det sørsamiske området – hvordan arbeider språksentrene?
Med Hanne-Lena Wilks fra språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa, og Toini Bergstrøm fra Aajege i Røros.

Seminar