Sverre Fjellheim

Tanker om en sannhetskommisjon

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Sannhet og forsoning

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Sverre Fjellheim har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet med forskning og formidling av sørsamisk kultur og historie. Sverre har vært knyttet til flere samiske forsknings- og læringsinstitusjoner. Han var den første bestyreren ved opprettelsen av Saemien Sijte, hvor arbeidet som leder og konservator i årene 1980-1998. Her la han ned et enormt arbeid under oppbygging av museets virksomhet og funksjon som museum og møtested.

Han har publisert flere bøker og artikler, nå senest Gåebrien sijte (2012) – om Rørossamenes historie.

Seminar