Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka

Språkdokumentasjon

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Språkvitalisering

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

“Dokumentation av talad sydsamiska ur praktiska, metodologiska och teoretiska perspektiv.”

Mikael Vinka er professor i samiska ved Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.

Mikael Vinka har sina røtter i Umbyns sameby samt Guttajaure. Veien til professoren vid Umeå universitet har ikke vært en selvfølge. Grunnstudiene i japansk, engelsk og svensk gjennomførte han i Lund i sør Sverige. Deretter ble det lingvistikkstudier vid Gifu universitet, Japan der også samisk kom in. Forskerutdanning og disputas på en avhandling om nordsamiska grammatikk gjennomførtes vid McGill University i Montreal, Canada. 2003 kom han til Umeå og den daværende Institusjonen for arkeologi og samiske studie og sedan 2009 er han ansatt vid Institusjonen for språkstudier vid Umeå universitet.

Jonar Thomasson er født i Vilhelmina, Sverige men er oppvekst og bor i Røyrvik. Han har sørsamisk som førstespråk. I dag arbeider han med dokumentasjon av lokale samiske dialekter i fra Røyrvik, Namsskogan, Frostviken og Hotagen. Han har deltatt i sørsamisk språknemnd og bidratt på andre måter i språkarbeid.

Evald Stenfjell er fra Snåsa. Han er pensjonert reineier fra Låarten sijte. Han har samisk som førstespråk og har dokumentert sørsamisk de siste 50 år, og har studert samisk ved Umeå Universitet. Evald har hatt mange språkoppdrag og blant annet sittet i samisk språknemd. Han har deltatt ved bokutgivelser og andre prosjekt om blant annet stedsnavn.

 

Seminar