Arihia Tuoro

What does reconciliation look like?

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Sannhet og forsoning

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Arihia Tuoro har i de siste 20 årene vært engasjert som representant og leder for hennes Iwa (stamme) Whakatohea. Tuoro har deltatt i prosessen mot en løsning og forsoning med staten New Zealand. Arihias nåværende arbeid er som prosjektleder for organisasjonen Whakatohea Pre Settlement Trust. Deres rolle er å forhandle frem et endelig oppgjør med Staten. Hun vil fortelle om denne prosessen og hvordan en slik prosess kan foregå.

https://poutama.co.nz/meet-our-whanau/arihia-tuoro/

 

Seminar