Innledning

av Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem v. Sametinget

torsdag 19. september 2019

Storsalen Snåsa Hotell

Storsalen

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Urfolkspråkåret

torsdag 19. september 2019

Storsalen Snåsa Hotell

Foto: NSR

Mikkel Eskil Mikkelsen sitter i sametingsrådet for NSR. Han har det politiske ansvaret for blant annet kunnskapsfeltet, likestilling og helse. Mikkelsen har vokst opp i Tysfjord i Nordland, lulesamisk språkområde.

Seminar