Erik Norberg

The meaning of words and the power of silence

lørdag 21. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Dekolonisering - ta tilbake

lørdag 21. september 2019

Snåsa Hotell

Erik Norberg arbeider som forsker/arkeolog ved Saemien Sijte.  Fil. Dr i arkeologi ved Umeå universitet, og har lang erfaring fra arbeid ved universitet, museer og forvaltning.

Seminar