Birgitta Fossum

Collecting Sápmi

lørdag 21. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Dekolonisering - ta tilbake

lørdag 21. september 2019

Snåsa Hotell

Birgitta Fossum har siden 2010 arbeidet som direktør ved Saemien Sijte. Birgitta har sine sjøsamiske røtter i Manndalen i Nord-Troms.
Fil. Dr i arkeologi ved Umeå universitet, med samisk forhistorie som spesialfelt.

Seminar