Truls Eggen

Erfaringer fra arbeid med samiske spørsmål i Snåsa kommune. Hvordan komme videre

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Sannhet og forsoning

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Truls Eggen er tidligere og mangeårig rådmann i Snåsa kommune. Erfaringer fra oppstarten av tospråklig kommune og veien videre.

Seminar