For de minste – mijjien gærhkoegærja

lørdag 21. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

lørdag 21. september 2019

Snåsa Hotell

Saemien Åålmege inviterer barn fra 7-10 år til barnesamling som bygger på «Mijjen gærhkoegærja / Vår kirkebok». Barnesamlingen legger vekt på sørsamisk språk og kultur. Det vil bli fortellerstund fra boka, sanger og vuelieh, samt noen saker å pyssle med. Ansatte i Saemien Åålmege leder barnesamlinga.

Barna får lunsj servert. Meld gjerne fra om allergier i forveien, senest innen torsdag den 19. sept. Ingen påmelding – det er bare å møte opp!

 

Spørsmål kan rettes til Meerke Krihke Leine Bientie, mobil 412 88227

For de minsteSosialt