Anne Severinsen

Lovendringer, konsekvenser og konklusjon

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Sannhet og forsoning

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Anne Severinsen har hovedfag i sosiologi med hovedoppgave om reindriften i Trollheimen.
Hun var sakkyndig i Essand-saken som ble behandlet av Høyesterett i plenum i 2001, deretter utreder for Samerettsutvalget 2, og medarbeider i prosjektet “I det samiska rummet”. Anne har skrevet en rekke artikler fra det sørsamiske området, blant annet i Samer i Sør som utgis av Samien Sijte, Fjell-Folk som utgis av Rørosmuseet og antologien Fjellfiske i fortiden, utgitt av Kulturhistorisk museum, der Anne skriver om sørsamenes fjellfiske.
Men det er reindriftssamenes rettssituasjon som har vært hennes viktigste interessefelt, og det er også tema for dagens foredrag.

Seminar