Ungdomskonferansen

tirsdag 17. september 2019

19:00

Innkvartering på Finsås - Kveldsmat utover kvelden

Finsås kurssenter

onsdag 18. september 2019

07:30

Frokost

Finsås kurssenter
08:00

«Mov jih dov gavhtan» - Gïeleviehkieh – Gïelem nastedh

Frokostsalen
08:30

Avreise til Brennmyra

Finsås kurssenter
16:00

Åpning av elevutstilling

Åarjel saemiej internaate
17:00

Buss tilbake til Finnsås

Åarjel saemiej internaate
18:00

Middag

Finsås kurssenter

torsdag 19. september 2019

08:00

Frokost

Finsås kurssenter
08:45

Åpning ved Sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen

Finsås kurssenter
09:00

Språk og karrierevalg

Finsås kurssenter
10:00

Veivalg og det å være samisk student i by

Finsås kurssenter
10:30

Workshop

Finsås kurssenter
12:00

Lunsj

Finsås kurssenter
19:00

Festmiddag

Snåsa Hotell
20:00

Kveldsaktiviteter

Finsås kurssenter

fredag 20. september 2019

08:00

Frokost

Finsås kurssenter
08:40

Buss til Hotellet

Finsås kurssenter
11:00

Avslutning og lunsj

Snåsa Hotell

Påmelding

For påmelding til ungdomskonferansen, ta kontakt med [email protected]