Ungdomskonferansen

tirsdag 17. september 2019

19:00

Innkvartering på Finsås - Kveldsmat utover kvelden

Finsås kurssenter

onsdag 18. september 2019

07:30

Frokost

Finsås kurssenter
08:00

«Mov jih dov gavhtan» - Gïeleviehkieh – Gïelem nastedh

Frokostsalen
08:30

Avreise til Brennmyra

Finsås kurssenter
12:00

Lunsj - Pizza på Saemien Sijte

Saemien Sijte
16:00

Åpning av utstillingen «Guvvieshoot»

Åarjel saemiej internaate
17:00

Buss tilbake til Finsås

Åarjel saemiej internaate
18:00

Middag

Finsås kurssenter

torsdag 19. september 2019

08:00

Frokost

Finsås kurssenter
08:45

Åpning - ved Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og ordfører Tone Våg

Finsås kurssenter
09:00

Språk og karrierevalg - ved Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsrådet

Finsås kurssenter
10:00

Veivalg og det å være samisk student i by - Studenter fra Saemien Studeenth Tråantesne SST

Finsås kurssenter
10:30

Workshop

Finsås kurssenter
12:00

Lunsj

Finsås kurssenter
12:00

Lunsj

Finsås kurssenter
19:00

Middag

Finsås kurssenter
20:00

Kveldsaktiviteter

Finsås kurssenter

fredag 20. september 2019

08:00

Frokost

Finsås kurssenter
08:40

Buss til hotellet

Finsås kurssenter
09:00

Te Kahautu Maxwell - Maori haka dans

Snåsa Hotell
09:20

Ánne Márjá Guttorm Graven - Snæpmie, podcast og sosiale medier

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie - Ungdomsprosjekt ved Gïelem nastedh

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:20

Workshop fortsetter

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka - Språkdokumentasjon

Snåsa Hotell
11:00

Avslutning og lunsj

Snåsa Hotell

Påmelding

For påmelding til ungdomskonferansen, ta kontakt med [email protected]