Buss til hotellet

fredag 20. september 2019

Finsås kurssenter

Finsås Kurssenter AS, Snåsa, Norge

fredag 20. september 2019

Finsås kurssenter

Her starter vi med å følge programmet for fagseminaret.

Ungdomskonferansen