Gïeleviehkie

Ungdomsprosjekt ved Gïelem nastedh

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Tema: Språkvitalisering

fredag 20. september 2019

Snåsa Hotell

«Gïeleviehkie» er et prosjekt av Gïelem nastedh hvor fire ungdommer under urfolksspråkåret aktivt arbeider for å inspirere, promotere og støtte opp under det sørsamiske språket.

Gïeleviehkie består av Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell, Jonna Dunfjeld Mølnvik, Elli-Jonna Jannok-Joma og Anne-Marja Kristine Jannok-Joma.

Ungdomskonferansen