Seminar

torsdag 19. september 2019

08:30

Ekskursjon

Snåsa Hotell
12:00

Velkommen

Snåsa Hotell
12:30

Innledning

Snåsa Hotell
13:10

Ole Henrik Magga

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:20

Te Kahautu Maxwell

Snåsa Hotell
15:00

Henrik Barruk

Snåsa Hotell
15:40

Anita Dunfjeld Aagård , Tone Marie Larsen og elever

Snåsa Hotell
16:20

Forvaltningskommunene

Snåsa Hotell
17:00

Diskusjon

Snåsa Hotell
19:00

Festmiddag

Snåsa Hotell

fredag 20. september 2019

09:00

Te Kahautu Maxwell

Snåsa Hotell
09:20

Anna Marja Graven

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka

Snåsa Hotell
11:00

Inga Marja Steinfjell

Snåsa Hotell
11:30

Lunsj

Snåsa Hotell
12:30

Liv Inger Somby

Snåsa Hotell
13:10

Dagfinn Høybråten

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:20

Arihia Tuoro

Snåsa Hotell
15:05

Anne Severinsen

Snåsa Hotell
15:30

Truls Eggen

Snåsa Hotell
15:50

Nanni Marie Westerfjeld

Snåsa Hotell
16:00

Panelsamtale og oppsummering

Snåsa Hotell

lørdag 21. september 2019

09:00

Tangimoe Clay

Snåsa Hotell
09:40

Birgitta Fossum

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:30

Erik Norberg

Snåsa Hotell
11:00

Leiv Sem

Snåsa Hotell
11:30

Diskusjon og oppsummering

Snåsa Hotell
11:30

Lunsj

Snåsa Hotell