Vil du være med å lage festival?

Bor du i eller utenfor Snåsa? Vil du bli med på å lage festival!? 

Tjaktjen Tjåanghkoe er for alle innbyggere i Snåsa og hele Trøndelag – alle sammen er velkomne!

Vi trenger flinke og trivelige folk til å jobbe jobbe jobbe for at årets festival skal bli så bra som overhodet mulig! Jo flere som melder seg som frivillige, desto mer sosialt og moro blir det!

Du kan få gratis festivalpass!

Alle som jobber i minimum 8 timer, får gratis festivalpass. Alle som jobber i minimum 4 timer får en gratis konsertbillett til enten Agnete Saba konserten på onsdag eller Sančuari-konserten på lørdag!

Ungdommer som arbeider 4. t. får en konsertbillett til BÅDE Agnete-konserten og Sančuari-ungdomskonserten. 

NB! Det kan være lurt å melde seg opp for «tidlige»-oppgaver for å ikke gå glipp av festen😉

Du kan melde seg opp på flere forskjellige frivillighet oppgaver

Eksempel på oppgaver som vi trenger hjelp med på ulike dager er:

Mandag-tirsdag

Hjelp til å lage festivalområde på uteområde til Saemien Sijte

Onsdag

Opprigg, klargjøring m. forskjellige ting før festivalen starter                             

Klargjøre bord, stoler, låavhtege/lavvo m.m.

Publikumsverter til konserten med Agnete Saba

Torsdag

Publikumsverter på festivalcampen ved Snåsa Hotell litt utover natten

Barne- og ungdomsaktiviteter ved Snåasen Savka/Snåsahallen føre/under/etter

Fredag

Opprigg av lyd/lys fra morgenen under ungdomsarrangementet ved Snåasen skuvle/Snåsa skole

Publikumsverter først på Saemien Sijte og senere på festivalcampen ved hotellet 

Hjelp til pubaften ved Saemien Sijte 

Klargjøring av lokale

Hjelpe til med servering/salg

Rydding og hjelp på kjøkkenet

Lørdag

Publikumsverter til begge konsertene

Rigge ned scenen etter dansen

Publikumsverter på festivalcampen ved hotellet utover kvelden                                           

 

Vil Du bli med?

Gi gjerne beskjed, hvis du har noen spesielle ønsker om eller erfaring fra tidligere arbeidsoppgaver.

– Her er det første person til mølla!

Ta kontakt med Kulturforeningen Saemien Sijte!

Kontaktpersoner:

Eva Bendikke Brækkfjell Jåma, send sms til 95721974,

Inga Mariana Olofsson, send sms til 97513087