Åpning

ved Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og ordfører Tone Våg

torsdag 19. september 2019

Finsås kurssenter

Finsås Kurssenter AS, Snåsa, Norge

torsdag 19. september 2019

Finsås kurssenter

Ungdomskonferansen