Seminarprogram

TORSDAG 25.AUGUST "DAEVERH SOPSESTIEH - GJENSTANDENE FORTELLER"

12:00 ÅPNINGSTALE ved Sametingsråd Maja Krihke Jåma, Saemien Sijte.

VUELIE med Elen Kristina Utsi.

12:30 - 13:30 SAEMIEN SIJTE - Nytt museum - hva nå?  Ved direktør Birgitta Fossum, Saemien Sijte

13:45 - 14:45 BÅÅSTEDE – Tilbakeføring av samisk kulturarv ved Karen Elle Gaup, Saemien Sijte

15:00 - 16:00 BEAVNARDAHKE ved Ann Kristin Solsten og Håkon Hermanstrand, Saemien Sijte

Ann Kristin og Håkon vil presentere Interreg Nord-prosjektet Beavnardahke II og resultater fra prosjektet. Kultursenteret Gaaltije og museet Saemien Sijte skal gjennom prosjektet Beavnardahke II fortsette å synliggjøre sørsamisk kultur og historie langs kysten - med fokus på kysten av Trøndelag og kysten av Västernorrland.

FREDAG 26.AUGUST "NOERI VAAJMOJSTE - FRA UNGDOMMENS HJERTER"

9:50 - 10:10 OLE HENRIK BJØRKMO LIFJELL Gaskeme - identitet i og utenfor Saepmie, Saemien Sijte

Ole Henrik vil snakke litt om det å bære på forskjellige identitetsmarkører og hvordan de påvirker hverandre ut fra kontekstuelle situasjoner. Han vil dele positive betraktninger (og kanskje noen utfordringer) rundt det å være et helt og sammensatt menneske til tross for å føle seg "annerledes".

10:20 - 10:40 HILMA DUNFJELD MØLNVIK - «Gïeleviehkie», Saemien Sijte

Hilma vil fortelle om Gïeleviehkie, et prosjekt av Gïelem nastedh hvor ni ungdommer aktivt arbeider for å inspirere, promotere og støtte opp under det sørsamiske språket.

11:00 - 11:40 Samtale med OLE HENRIK, HILMA OG AILIN DANIELSEN, Saemien Sijte

 

FREDAG 26.AUGUST "MOJHTESH GAEJIEH - MINNENE GIR GJENLYD"

13:00 - 13:20 DAN JÅMA ”Jag tror på berättelsens kraft", Saemien Sijte

13:30 - 13:50 CECILIA PERSSON, "Jeg drømte om lys", Saemien Sijte

Cecilia vil fortelle om sitt arbeid som samisk scenekunstner.

14:00 - 14.20 LEIF ARNE JÅMA - "Båatsoe-saemie fra Fovsen njaarke", Saemien Sijte

14:45 - 15:45 Samtale med DAN, CECILIA OG LEIF ARNE, Saemien Sijte

 

LØRDAG 27.AUGUST "BOELVESTE BOELVESE - FRA SLEKTSLEDD TIL SLEKTSLEDD"

9:30 - 10:30 HÅKON HERMANSTRAND - Martin og Marie - livshistorier om engasjement, Saemien Sijte.

11:00 - 11:15 DE NYE SAMISKE VEIVISERNE FOR SKOLEÅRET 2022/23

Mathis Eira (20) fra Kautokeino og Kvænangen, Benedikte Eriksen (18) og Linnea Knutsen (20), som begge er fra Drag, og Ole-Christer Hætta (19), fra Kautokeino presenterer seg og arbeidet sitt.

12:30 - 13.30 "Hva ønsker vi at de samiske institusjonene skal være for framtida?"

Moderator Magne Ove Varsi inviterer publikum til en samtale med Jerker Bexelius - Gaaltije, Inga-Lill Sundset - Sijti Jarnge, Birgitta Fossum - Saemien Sijte og Eva Wilks - Gïelem nastedh. Her ønsker vi oss innspill til hvilken rolle dere vil at samiske institusjoner skal ha i samisk samfunnsutvikling.

KONFERANSIER MAGNE OVE VARSI

Konferansier for seminardagene Magne Ove Varsi, er kommunikasjonsrådgiver, møte- og debattleder, oversetter, skribent, fotograf, lydbokinnleser m.m.  Han har bl.a. bygget opp den samiske journalistutdanningen ved Sámi allaskuvla, Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, jobbet som redaksjonell leder, kommentator og reporter ved NRK Sápmi og vært forlagsredaktør ved Čálliid Lágádus. Varsi er i dag spesialrådgiver ved Troms og Finnmark fylkeskommune.