Hva ønsker vi at de samiske institusjonene skal være for framtida?

På lørdag 27.august inviterer vi deg til å komme med innspill til hvilken rolle du vil at samiske institusjoner skal ha i samisk samfunnsutvikling.

Moderator Magne Ove Varsi inviterer publikum til en samtale med Jerker Bexelius – Gaaltije, Inga-Lill Sundset – Sijti Jarnge, Birgitta Fossum – Saemien Sijte og Eva Wilks – Gïelem nastedh. De samiske instutisjonene ønsker innspill fra deg som vi kan ta med oss videre i arbeidet vårt.

Varsi er konfransier og moderator under årets festival. Han har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver, møte- og debattleder, oversetter, skribent, fotograf, lydbokinnleser m.m.  Han har bl.a. bygget opp den samiske journalistutdanningen ved Sámi allaskuvla, Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, og har jobbet som redaksjonell leder, kommentator og reporter ved NRK Sápmi og vært forlagsredaktør ved Čálliid Lágádus. 

Våre nye veivisere

På lørdag blir det også mulighet for å hilse på de nye samiske veiviserne og høre litt fra arbeidet deres. Mathis Eira (20) fra Kautokeino og Kvænangen, Benedikte Eriksen (18) og Linnea Knutsen (20), som begge er fra Drag, og Ole-Christer Hætta (19), fra Kautokeino er de nye veiviserne for skoleåret 2022/23.

Les gjerne hele seminarprogrammet for festivalen her:

Seminarprogram 2022