Aktuelt

Sofia Jannok hadde workshop med samiske ungdommer der utbyggingen på Fosen og inngrep i samiske områder var tema. September 2017. Foto: Erik Brenli

Fullspekket ungdomskonferanse – meld deg på!

Vi har den glede å invitere alle videregående elever som leser sørsamisk til Tjaktjen Tjåanghkoe 2019 – ungdomskonferanse!
Vi har laget et fullspekket program for dere som vi håper vil friste.

illustrasjonTJAKTJENTJ

Samarbeidspartnere og sponsorer

Tjaktjen Tjåanghkoe er et samarbeid mellom Saemien Sijte og språksenteret Gïelem nastedh / enhet for samisk språk og kultur, Snåsa kommune.