Veivalg og det å være samisk student i by

Studenter fra Saemien Studeenth Tråantesne SST

torsdag 19. september 2019

Finsås kurssenter

Finsås Kurssenter AS, Snåsa, Norge

torsdag 19. september 2019

Finsås kurssenter

Studenter fra Saemien Studeenth Tråantesne SST

Ungdomskonferansen