Representanter fra Maori gjester Tjaktjen Tjåanghkoe

I anledning FNs Urfolksspråkår 2019 har vi invitert representanter fra maorifolket på New Zealand.

Te Kahautu Maxwell , Arihia Tuoro og Tangimoe Clay kommer hele veien fra New Zealand for å delta på høstfestivalen sammen med oss. Vi skal utveksle erfaringer; hvordan har de tatt vare på språktradisjonene og funnet nye måter å uttrykke og bruke språket på?

Vi får se og høre om deres kultur, arbeid med språkvitalisering og erfaringer med forsoningsprosessen som har funnet sted mellom urfolk og myndigheter på New Zealand. De vil fortelle om strategier, metoder og konkrete tiltak som bidrar, eller har bidratt til å styrke språket, kulturen og samfunnet.

Vi vil få et innblikk i maorifolkets kulturtradisjoner med musikk, dans, håndverk og andre uttrykk. Samtidig skal de få ta del av våre tradisjoner og vår kunnskap. Gjestene vil delta under hele seminaret både som aktører, debattanter og deltakere.

Vi gleder oss stort og ønsker dem hjertelig velkommen!

Les mer om Te Kahautu Maxwell , Arihia Tuoro og Tangimoe Clay i programmet.