Ungdomskonferansen

tirsdag 17. september 2019

19:00

Innkvartering på Finsås

Finsås kurssenter

onsdag 18. september 2019

07:30

Frokost

Finsås kurssenter
08:00

«Mov jih dov gavhtan»

Frokostsalen
08:30

Avreise til Brennmyra

Finsås kurssenter
12:00

Lunsj

Saemien Sijte
16:00

Åpning av utstillingen «Guvvieshoot»

Åarjel saemiej internaate
17:00

Buss tilbake til Finsås

Åarjel saemiej internaate
18:00

Middag

Finsås kurssenter

torsdag 19. september 2019

08:00

Frokost

Finsås kurssenter
08:45

Åpning

Finsås kurssenter
09:00

Språk og karrierevalg

Finsås kurssenter
10:00

Veivalg og det å være samisk student i by

Finsås kurssenter
10:30

Workshop

Finsås kurssenter
12:00

Lunsj

Finsås kurssenter
12:00

Lunsj

Finsås kurssenter
19:00

Middag

Finsås kurssenter
20:00

Kveldsaktiviteter

Finsås kurssenter

fredag 20. september 2019

08:00

Frokost

Finsås kurssenter
08:40

Buss til hotellet

Finsås kurssenter
09:00

Te Kahautu Maxwell

Snåsa Hotell
09:20

Ánne Márjá Guttorm Graven

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:20

Workshop fortsetter

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka

Snåsa Hotell
11:00

Avslutning og lunsj

Snåsa Hotell