Dekolonisering - ta tilbake

lørdag 21. september 2019

10:10

Birgitta Fossum

Snåsa Hotell
11:00

Erik Norberg

Snåsa Hotell
11:30

Leiv Sem

Snåsa Hotell
12:00

Diskusjon og oppsummering

Snåsa Hotell