Språkvitalisering

torsdag 19. september 2019

15:00

Henrik Barruk

Snåsa Hotell
15:40

Anita Dunfjeld Aagård, Tone Marie Larsen og elever fra Åarjel-saemiej skuvle

Snåsa Hotell
16:20

Aajege og Gïelem nastedh

Snåsa Hotell
17:00

Oppsummering av dagen

Snåsa Hotell

fredag 20. september 2019

09:20

Ánne Márjá Guttorm Graven

Snåsa Hotell
09:20

Ánne Márjá Guttorm Graven

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka

Snåsa Hotell
11:00

Inga Marja Steinfjell

Snåsa Hotell