Snåsa Hotell

torsdag 19. september 2019

08:30

Ekskursjon

Snåsa Hotell
10:00

Åpning av utstilling og marked

Snåsa Hotell
10:00

Registreringen åpner

Snåsa Hotell
11:00

Lunsj

Snåsa Hotell
12:00

Velkommen

Snåsa Hotell
12:30

Innledning

Snåsa Hotell
13:10

Ole Henrik Magga

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:20

Te Kahautu Maxwell

Snåsa Hotell
15:00

Henrik Barruk

Snåsa Hotell
15:40

Anita Dunfjeld Aagård, Tone Marie Larsen og elever fra Åarjel-saemiej skuvle

Snåsa Hotell
16:20

Aajege og Gïelem nastedh

Snåsa Hotell
17:00

Oppsummering av dagen

Snåsa Hotell
19:00

Festmiddag

Snåsa Hotell

fredag 20. september 2019

09:00

Te Kahautu Maxwell

Snåsa Hotell
09:00

Te Kahautu Maxwell

Snåsa Hotell
09:20

Ánne Márjá Guttorm Graven

Snåsa Hotell
09:20

Ánne Márjá Guttorm Graven

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie

Snåsa Hotell
10:00

Gïeleviehkie

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:10

Kaffe

Snåsa Hotell
10:20

Workshop fortsetter

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka

Snåsa Hotell
10:30

Jonar Thomasson, Evald Stenfjell og Mikael Vinka

Snåsa Hotell
11:00

Inga Marja Steinfjell

Snåsa Hotell
11:00

Avslutning og lunsj

Snåsa Hotell
11:30

Lunsj

Snåsa Hotell
12:30

Dagfinn Høybråten

Snåsa Hotell
13:10

Liv Inger Somby

Snåsa Hotell
13:50

Kaffe

Snåsa Hotell
14:10

Arihia Tuoro

Snåsa Hotell
14:55

Anne Severinsen

Snåsa Hotell
15:20

Sverre Fjellheim

Snåsa Hotell
15:35

Truls Eggen

Snåsa Hotell
15:50

Nanni Mari Westerfjeld

Snåsa Hotell
16:10

Panelsamtale og oppsummering

Snåsa Hotell
18:00

Middag

Snåsa Hotell
21:00

Pubkveld

Snåsa Hotell

lørdag 21. september 2019

09:30

Tangimoe Clay

Snåsa Hotell
10:10

Birgitta Fossum

Snåsa Hotell
10:40

Kaffe

Snåsa Hotell
11:00

Erik Norberg

Snåsa Hotell
11:00

For de minste – mijjien gærhkoegærja

Snåsa Hotell
11:30

Leiv Sem

Snåsa Hotell
12:00

Diskusjon og oppsummering

Snåsa Hotell
12:30

Lunsj

Snåsa Hotell
13:00

Gærjah – sørsamisk bokbuss: Spill daabloe med oss!

Snåsa Hotell
14:30

Lassokasting

Snåsa Hotell
19:00

Middag

Snåsa Hotell
21:30

Dans med Knall Ivars

Snåsa Hotell